كنفرانس بين المللي سازه

كنفرانس بين المللي سازه
17 آذر 1393
پنجمين كنفرانس ملي و اولين كنفرانس بين المللي سازه و فولاد
تاريخ برگزاري: 6 اسفند 1393 تا 7 اسفند 1393
تاريخ برگزاري ميلادی: 2015-02-25 - 2015-02-26
برگزار کننده: انجمن سازه هاي فولادي ايران
محل برگزاري: تهران - دانشگاه شهيد بهشتي

تاریخ‌های مهم:
مهلت ارسال چکیده: 1393/7/30
اعلام نتایج داوری چکیده مقالات: 1393/8/10
مهلت ارسال اصل مقاله: 1393/9/30
اعلام نتایج داوری اصل مقاله: 1393/10/20
آخرین خبرها