همایش واحدهای گازی GE-F9‌ و چرخه ترکیبی مربوط

همایش واحدهای گازی GE-F9‌ و چرخه ترکیبی مربوط
11 بهمن 1393
آدرس دبیرخانه همایش
خوزستان.آبادان .کیلومتر 8 جاده آبادان ماهشهر
صندوق پستی 673
06153334926 - 53344593
فکس: 06153328463
info@wspgm.co.ir آغاز همايش: 19 اسفند 93
درحال بارگزاری
آخرین خبرها