نخستین همایش ملی بازرسی فنی و کنترل کیفیت در

نخستین همایش ملی بازرسی فنی و کنترل کیفیت در
3 تير 1394
تاریخ شروع ۷ مهر ۱۳۹۴
تاریخ خاتمه ۹ مهر ۱۳۹۴
مکان برگزاری اصفهان - سالن همایشهای مرکز آموزش شرکت پتروشیمی اصفهان
برگزار کننده شرکت پتروشیمی اصفهان با همکاری شرکت مهندسین مشاور فولاد صدرا
ارسال مقاله دارد
آخرین مهلت ارسال مقالات : 10 شهریور 94
اعلام نتایج داوری مقالات : 15 شهریور 94
آخرین مهلت ثبت نام همایش و کارگاه های آموزشی : 15 شهریور 94
زمان برگزاری همایش : 7 و 8 و 9 مهر 94
درحال بارگزاری
آخرین خبرها