هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی

هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی
3 تير 1394
تاریخ شروع ۴ اسفند ۱۳۹۴
تاریخ خاتمه ۵ اسفند ۱۳۹۴
مکان برگزاری تهران - تهران
برگزار کننده دبیرخانه دائمی کنفرانس مدیریت دانش
ارسال مقاله دارد
تاریخ های مهم
آخرین مهلت ارسال متن چکیده مقالات 94/09/15
آخرین مهلت ارسال متن اصل مقالات 94/10/22
اعلام فهرست مقالات پذیرفته شده 94/10/29
آخرین مهلت ارسال پرزنتیشن و پوستر 94/11/6
آخرین مهلت ثبت نام با مقاله 94/11/13
آخرین مهلت ثبت نام بدون مقاله 94/11/25
تاریخ برگزاری کنفرانس 5-94/12/4
درحال بارگزاری
آخرین خبرها