استراتژي هاي موثر بر عملكرد تامين كنندگان روشي براي توسعه تفكر ناب

چكيده 
 ايده ي اصلي اين پژوهش پيشنهاد الگوريتمي براي ناب سازي تامين كنندگان مي باشد. اين الگوريتم متشكل از 12 مرحله و 3 ابزار كاربردي ANP، DEMATEL و DEA است. روش پيشنهادی اين پژوهش، تدوين و پياده سازی استراتژی های موثر بر عملکرد تامين کنندگان، جهت ترغيب آن ها در حرکت به سمت توليد ناب با نظر تامين کننده و کارفرما(شركت ساخت تجهيزات سپاهان) است. معيارهاي تفکر ناب در قالب خوشه هاي فرايند تحليل شبکه اي دسته بندي مي گردد و با استفاده از روش آزمايشگاه ارزيابي و تست تصميم گيري، ارتباطات بين معيارها مشخص مي شود. با نظرسنجي از دو دسته تامين کننده ي کارا، مي توان استراتژي هاي موثر بر عملکرد تامين کنندگان را بر اساس معيارهاي تفکر ناب رتبه بندي نمود. استراتژي مديريت مالي و استراتژي تامين بر اساس مشارکت، به عنوان استراتژي هاي برتر، برنامه هاي عملياتي زيرمجموعه آن ها در دستور کار کارفرما قرار مي گيرد.
همایش ها

كنفرانس بين المللي سازه

پنجمين كنفرانس ملي و اولين كنفرانس بين المللي سازه و فولاد تاريخ برگزاري: 6 اسفند 1393 تا 7 اسفند 1393 تاريخ برگزاري ميلادی: 2015-02-25 - 2015-02-26 برگزار کننده: انجمن سازه هاي فولادي ايران محل برگزاري: تهران - دانشگاه شهيد بهشتي تاریخ‌های مهم: مهلت ارسال چکیده: 1393/7/30 اعلام نتایج داوری چکیده مقالات: 1393/8/10 مهلت ارسال اصل مقاله: 1393/9/30 اعلام نتایج داوری اصل مقاله: 1393/10/20

یازدهمین همایش روز ملی مهندسی

3 و 4 اسفند 1393-اصفهان مهندسی حلقه اتصال دانش و ثروت، فرصت ها و تهدیدها

چهارمین کنفرانس رویکردهای نوین در نگهداشت انر

تاريخ برگزاري: 8 بهمن 1393 تا 9 بهمن 1393 تاريخ برگزاري ميلادی: 2015-01-28 - 2015-01-29 برگزار کننده: دبيرخانه دائمي كنفرانس سایر برگزار کنندگان: تحت حمايت سيويليكا محل برگزاري: تهران وضعیت کنفرانس: اطلاع رسانی تاریخ‌های مهم: مهلت ارسال چکیده: 1393/8/15 مهلت ارسال اصل مقاله: 1393/10/15

دومین همایش توسعه دانش بنیان صنایع نفت گازپتر

تاريخ برگزاري: 7 اسفند 1393 تاريخ برگزاري ميلادی: 2015-02-26 برگزار کننده: شركت پتروشيمي بندر امام محل برگزاري: ماهشهر وضعیت کنفرانس: در حال پذيرش مقاله تاریخ‌های مهم: مهلت ارسال اصل مقاله: 1393/11/17 مهلت ثبت نام: 1393/11/1

همایش واحدهای گازی GE-F9‌ و چرخه ترکیبی مربوط

آدرس دبیرخانه همایش خوزستان.آبادان .کیلومتر 8 جاده آبادان ماهشهر صندوق پستی 673 06153334926 - 53344593 فکس: 06153328463 info@wspgm.co.ir آغاز همايش: 19 اسفند 93

هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش