انتخاب استراتژی برون سپاری با استفاده از ماتريس هاي تحليل استراتژي

چكيده 
 ايده ي اصلي اين پژوهش ارائه ي چارچوبي براي تعيين استراتژي برون سپاري برمبناي تحليل SWOT می باشد.       در تحليل SWOT، به جاي نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهديدها، از متغيرها و تحليل هاي چهار وجهي در مديريت برون سپاري استفاده مي گردد. برون سپاري و استفاده از تکنولوژي هاي پيشرفته به عنوان چالش هاي اصلي سازمان ها براي کسب مزيت رقابتي در عرصه ملي و جهاني محسوب می گردند.  نقاط برجسته و متمايز در اين پژوهش عبارتند از: تعيين متغيرهای تاثيرگذار بر برون سپاری با توجه به مطالعات گذشته؛ دسته بندي و سپس رتبه بندی متغيرها با استفاده از روش AHP؛ استفاده از تحليل چهارگوش برای انتخاب استراتژی برون سپاری در ماتريس تحليل استراتژي. الگوی مذکور با مطالعه موردی شرکت ساخت تجهيزات سپاهان، زيرمجموعه ی مديريت پروژه های نيروگاهی برای يکی از محصولات استفاده گرديد و برون سپاری مشارکت به عنوان استراتژی مطلوب پيشنهاد شد.
 
واژه‌هاي كليدي: برون سپاری، SWOT، AHP، تکنيک تحلیل چهارگوش.
همایش ها

كنفرانس بين المللي سازه

پنجمين كنفرانس ملي و اولين كنفرانس بين المللي سازه و فولاد تاريخ برگزاري: 6 اسفند 1393 تا 7 اسفند 1393 تاريخ برگزاري ميلادی: 2015-02-25 - 2015-02-26 برگزار کننده: انجمن سازه هاي فولادي ايران محل برگزاري: تهران - دانشگاه شهيد بهشتي تاریخ‌های مهم: مهلت ارسال چکیده: 1393/7/30 اعلام نتایج داوری چکیده مقالات: 1393/8/10 مهلت ارسال اصل مقاله: 1393/9/30 اعلام نتایج داوری اصل مقاله: 1393/10/20

یازدهمین همایش روز ملی مهندسی

3 و 4 اسفند 1393-اصفهان مهندسی حلقه اتصال دانش و ثروت، فرصت ها و تهدیدها

چهارمین کنفرانس رویکردهای نوین در نگهداشت انر

تاريخ برگزاري: 8 بهمن 1393 تا 9 بهمن 1393 تاريخ برگزاري ميلادی: 2015-01-28 - 2015-01-29 برگزار کننده: دبيرخانه دائمي كنفرانس سایر برگزار کنندگان: تحت حمايت سيويليكا محل برگزاري: تهران وضعیت کنفرانس: اطلاع رسانی تاریخ‌های مهم: مهلت ارسال چکیده: 1393/8/15 مهلت ارسال اصل مقاله: 1393/10/15

دومین همایش توسعه دانش بنیان صنایع نفت گازپتر

تاريخ برگزاري: 7 اسفند 1393 تاريخ برگزاري ميلادی: 2015-02-26 برگزار کننده: شركت پتروشيمي بندر امام محل برگزاري: ماهشهر وضعیت کنفرانس: در حال پذيرش مقاله تاریخ‌های مهم: مهلت ارسال اصل مقاله: 1393/11/17 مهلت ثبت نام: 1393/11/1

همایش واحدهای گازی GE-F9‌ و چرخه ترکیبی مربوط

آدرس دبیرخانه همایش خوزستان.آبادان .کیلومتر 8 جاده آبادان ماهشهر صندوق پستی 673 06153334926 - 53344593 فکس: 06153328463 info@wspgm.co.ir آغاز همايش: 19 اسفند 93

هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش