حضور شرکت ساخت تجهیزات سپاهان در نمایشگاه مدیریت پسماند و فناوری های نوین شهری

به گزارش روابط عمومی شرکت ساخت تجهیزات سپاهان، نمایشگاه مدیریت بین المللی مدیریت پسماند و فناوری های نوین شهری با حضور شرکت های خارجی و داخلی و شرکت ساخت تجهیزات سپاهان در مرکز نمایشگاه های اصفهان برگزار شد.
در این نمایشگاه شرکت ها توانمدی های جدید خود را در این حوزه ارائه کردند.

 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری