خط مشی و اهداف
شرکت مهندسی و ساخت تجهیزات سپاهان مپنا طراحی، تأمین و تولید تجهیزات صنعتی و خدمات مربوط به آن را در بخش های برق، نفت و گاز و دیگر صنایع مرتبط، با بهره گیری از نیروی انسانی ماهر، زیر ساخت های مناسب و شبکه های تأمین قابل اتکا به عهده دارد.

تا سال 1400، شرکت مهندسی و ساخت تجهیزات سپاهان مپنا تأمین کننده پیشرو در تجهیزات صنعتی در بخش برق و در میان تأمین کنندگان تجیهزات صنعتی در بازارهای داخلی نفت و گاز خواهد بود و قابلیت های ورود به بازارهای استراتژیک در خاورمیانه و کشور های همسایه را کسب خواهد کرد.سرمایه انسانی متخصص و ماهر

دانش فنی طراحی، تولید و تحول تجهیزات حوزه انرژی

انعطافپذیری و چابکی درطراحی، تأمین و تولید

شرکای تجاری داخلی و خارجی قابل اتکا

پشتوانه اعتباری و مالی گروه مپنا

سامانه مدیریت و فناوری اطلاعات کارآمد

استقرار در قطب صنعتی کشور و موقعیت جغرافیایی مناسب

اهداف استراتژیک:

سهم 30% ای برای تجهیزات نفت و گاز از درآمد شرکت

هیچ یک از مشتریان بیش از 35%  در درآمد شرکت سهم نداشته باشند.

در اختیار گرفتن سهم 70% ی  از بازار آب شیرین کن حرارتی در کشور

تبدیل شدن به تأمین کننده اصلی تجهیزات جانبی توربین های حرارتی خارج از گروه مپنا

دستیابی به تندیس بلورین در جایزه ملی تعالی و بهره وری سازمانی


اهداف مالی:

رسیدن به گردش دارایی 1

رسیدن به گردش سرمایه 20

تمرکز بر مشتری

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشارکت و کار تیمی

اخلاق حرفه ای

ایمن و دوستدار محیط زیست

تعالی پرسنل

خلاقیت و نوآوری

روحیه تسهیم دانش

آخرین خبرها
همایش ها و کنفرانس ها