بازدید کارفرمای پروژه نیروگاه سبزوار

در تاریخ 1401/01/23 مدیریت پروژه سایت نیروگاه سبزوار به همراه تیم برنامه ریزی شرکت توسعه یک مپنا جهت بازدید از روند پیشرفت پروژه های این سایت در مجموعه های بویلر های کمکی و گرمایشی و همچنین سیستم کانتینر آتش نشانی و سیستم اجکتور میهمان سپاهان مپنا بودند همچنین از فرایند اجرای پروژها بررسی به عمل آمد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.