برج‌های توربین بادی

پروژه‌های اتمام یافته

تأمین برج‌های توربین باد 2.5 مگاواتی : 

  • 7واحد در مزرعه بادی آقکند
  • 20واحد در مزرعه بادی کهک

پروژه‌های در حال نصب

  • تأمین 13 واحد برج‌های توربین 2.5 مگاواتی  در مزرعه بادی آقکند
  • تأمین 1 واحد برج توربین 2 مگاوات ملی در مزرعه بادی علی آباد

پروژه‌های در حال ساخت

  • برج‌های توربین باد 2.5 مگاواتی  در مزرعه بادی درح
  • برج‌های توربین باد 2.5 مگاواتی  در مزرعه بادی نشتیفان
  • برج های توربین باد 250 کیلووات پژوهشگاه هواخورشید در مزرعه بادی بینالود

پروژه‌های آتی

  • تأمین برج توربین‌های بادی  4و 4.5  مگاوات