حوزه نیروگاه‌های حرارتی و برق

صنعت برق به عنوان بستر اصلی توسعه پایدار از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و خودکفایی در این حوزه به عنوان یکی از فاکتورهای رشد درون‌زای کشورها محسوب می‌شود.

گروه مپنا به عنوان یکی از شرکت‌های بزرگ ایران و منطقه از جمله کانون‌های توسعه صنعت برق و انرژی به شمار می‌رود.

طراحی، احداث و بهره‌برداری از نیروگاه‌های حرارتی از جمله مأموریت‌های اصلی گروه مپنا می‌باشد.

تسلط و احاطه گروه مپنا بر زنجیره ارزش نیروگاه‌های حرارتی در غالب شرکت‌های هولدینگ از مزیت‌های رقابتی و قابل توجه در ارائه خدمات نیروگاهی محسوب می‌شود.

در این زنجیره شرکت مهندسی و ساخت تجهیزات سپاهان مپنا به عنوان یک  تأمین کننده مطمئن و برتر، مأموریت تأمین انواع تجهیزات  نیروگاه‌های حرارتی  گازی، بخار و سیکل ترکیبی را بر عهده دارد.

توانایی، تخصص و تکنولوژی پیچیده در مهندسی، تأمین و ساخت این قطعات، شرکت مهندسی ساخت تجهیزات سپاهان مپنا را در زمره معدود شرکت‌های تأمین کننده تجهیزات جانبی در منطقه قرار داده است.