برگزاری جلسه فوق العاده مجمع عمومی عادی سال مالی 1400

روز یکشنبه نهم مرداد ماه 1401 جلسه فوق العاده مجمع عمومي عادی سال مالی 1400 شرکت مهندسی و ساخت تجهیزات سپاهان مپنا با حضور نمایندگان تمامی سهامداران شرکت، نماینده بازرسی محترم شرکت حسابرسی مفید راهبر، اعضای محترم هیات مدیره و مدیرعامل در محل گروه مپنا نتشكيل گرديد و پس از استماع گزارش هيأت مديره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني شركت، صورت های مالی شرکت ، صورت سود و زیان، صورت تغییرات در حقوق مالکان و صورت جریانهای نقدی مربوط به عملكرد سال مالی 1400 تصویب گردید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.