تجهیزات جانبی توربوکمپرسورها Equipments Of Turbo Compressor(PC)

توربوکمپرسورها در ایستگاه‌های تقویت فشار گاز به کار می‌روند و از دو بخش اصلی توربین و کمپرسور تشکیل شده است. وظیفه‌ی اصلی توربوکمپرسور به حرکت درآوردن کمپرسور جهت فشرده‌سازی یک ماده با حالت گازی می‌باشد

پروژه ها:
تأمین تجهیزات 32 واحد توربوکمپرسور پالایشگاهی جهت فازهای13، 19، 22 و 24 عسلویه
تأمین تجهیزات  70 واحد توربوکمپرسور از سفارش 100 دستگاهی توربوکمپرسور جهت تقویت فشار ایستگاه‌های انتقال گاز

تجهیزات جانبی توربوکمپرسورهای پالایشگاهی، ایستگاه های تقویت فشار و انتقال گاز
سیستم هوای ورودی (Air intake)
سیستم اگزوز (Exhaust system)
فریم و اتاق نگهدارنده توربین (Gas Turbine Enclosure & Base Frame)
سیستم انتقال گاز توربوکمپرسور (Gas Volute Exhaust)
فریم و اتاق نگهدارنده سیستم سوخت و اطفاء حریق توربوکمپرسور (Fire Fighting Enclosure& Base Frame)
مخازن تحت فشار(Pressure Vessels)