تجهیزات جانبی نیروگاه های حرارتی Thermal Power Plants Equepments

با توجه به اهمیت نیروگاه‌های حرارتی در تأمین برق پایدار و حضور کشور ایران در جمع 10 کشور برتر جهان در زمینه توسعه‌ی نیروگاه‌های حرارتی، گروه مپنا به عنوان یکی از شرکت‌های بزرگ ایران و منطقه در راستایتوسعه‌ی صنعت برق و انرژی،طراحی، احداث و بهره‌برداری از نیروگاه‌های حرارتی را بعنوان یکی از مأموریت‌های اصلی خود برگزیده است. تسلط و احاطه گروه مپنا بر زنجیره ارزش نیروگاه‌های حرارتی در غالب شرکت‌های هولدینگ از مزیت‌های رقابتی و قابل توجه در ارائه خدمات نیروگاهی محسوب می‌شود. در این زنجیره شرکت مهندسی و ساخت تجهیزات سپاهان مپنا به عنوان یکتأمین کننده مطمئن و برتر، مأموریت تأمین انواع تجهیزات نیروگاه‌های حرارتی گازی،بخار وسیکل ترکیبی را بر عهده دارد.

نیروگاه گازی Gas Power Plant(PC) نیروگاه سیکل ترکیبی Combined Cycle Power Plant/Steam Power (PC)Plant نیروگاه های گازی موبایل Portable Power Plant(EPC)