همایش سراسری سلامت، ایمنی، محیط زیست گروه مپنا

 

همایش تعالی سازمانی

 

جایزه تعالی منابع انسانی

 

چهارمین جشنواره ملی بهره وری (اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران)

 

واحد نمونه در سال 1396

 

تندیس تامین کننده برتر شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا(توگا)

 

جایزه تعالی منابع انسانی

 

مراسم بزرگداشت روز صنعت ومعدن