دستاوردها

همایش تجلیل از مدیران برتر شبکه بهداشت و درمان شاهین شهر و میمه

conference on thermal power plants

ششمین کنفرانس صنعت نیروگا های حرارتی(گاری،سیکل ترکیبی،بخاری)

رتبه دوم تامین کنندگان برتر شرکت توگا

مدیر برگزیده جهادی اجرایی جمهوری اسلامی ایران در گروه مپنا

تقدیر از شرکت به جهت حضور فعال در روز کمپین بدون خودروی گروه مپنا

بزرگداشت واحد های برتر تحقیق و توسعه استان اصفهان از سازمان صنعت،معدن و تجارت استان اصفهان

نوآوری ؛ فن آوری ، فرآوری/ شرکت برتر از مرکز تحقیقات مهندسی اصفهان

واحد نمونه کشوری در مراسم بزرگداشت روز صنعت و معدن

گواهینامه استانی رعایت حقوق مصرف کنندگان از سازمان صنعت،معدن و تجارت استان اصفهان

انجمن مدیریت منابع انسانی ایران

گواهی عضویت شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان

انجمن استصنا(سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران)

کانون انجمن های صنفی کارفرمایان ماشین سازی و صنایع فلزی استان اصفهان

انجمن ستصا(سازندگان تجهیزات صنعتی ایران)

انجمن لجستیک ایران

انجمن مدیریت کیفیت ایران

انجمن انرژی بادی

انجمن آهن و فولاد

انجمن مدیریت پروژه ایران

خانه صنعت و معدن استان اصفهان

سیستم مدیریت یکپارچهIMS

سیستم مدیریت یکپارچهIMS

ISO 27001 :2005

گواهی اشتهار جایزه ملی لجستیک

اخذ گواهینامه استاندارد مدیریت کیفیت جوش3834

تقدیرنامه ی چهار ستاره ی تعالی سازمانی (یادبود هفدهمین همایش تعالی سازمانی)

تقدیرنامه ی دو ستاره ی تعالی سازمانی (یادبود دهمین همایش تعالی سازمانی )

تقدیرنامه ی دو ستاره ی تعالی منابع انسانی (یادبود چهارمین دوره جایزه تعالی منابع انسانی )

تقدیرنامه ی سه ستاره ی تعالی سازمانی (یادبود دوازدهمین همایش تعالی سازمانی)

تقدیرنامه ی چهار ستاره ی تعالی منابع انسانی (یادبود دوازدهمین همایش تعالی منابع انسانی )

تقدیرنامه ی چهار ستاره ی تعالی سازمانی (یادبود چهاردهمین همایش تعالی سازمانی)

تقدیرنامه 4 ستاره مسئولیت اجتماعی ایران از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس شورای سیاستگذاری

پروانه تحقیق و توسعه