• معرفی کلی:

مأموریت ساخت برج توربین‌های باد در گروه مپنا به شرکت مهندسی و ساخت تجهیزات سپاهان مپنا واگذار شده است. این شرکت هم اکنون تنها سازنده برج توربین باد با توان تولید در محدوده ظرفیت مگاوات در کشور محسوب می‌شود.

  • توضیحات فنی:

تاور توربین بادی  250 کیلووات تاور توربین بادی 2 مگاوات ملی تاور توربین بادی 2.5 مگاوات مپنا
  

  وزن : 24 تن

  جنس : فولاد کربنی

  ارتفاع: 30 متر

 

 

   وزن : 210تن

  جنس : فولاد کربنی

  ارتفاع: 80 متر متشکل از 4

 

   

  وزن : 235 تن

  جنس : فولاد کربنی

  ارتفاع: 85 متر متشکل از 5 سگمنت

 

  • سوابق اجرایی:

WIND TURBINE TOWER unite power from to
QAZVIN-KAHAK 20 2.5 mw 93 95
EAST AZARBAYJAN-AGHKAND 20 2.5 mw 96 97
GOLESTAN-ALIABAD 1 2 mw 96 96
SOUTH KHORASAN-DORAH 12 2.5 mw 98 99
RAZAVI KHORASAN-BINALOOD 1 250 kw 98 98
SISTAN BALUCHESTAN-MILNADER 20 2.5 mw 98 99