• معرفی کلی:

مأموریت ساخت برج توربین‌های باد در گروه مپنا به شرکت مهندسی و ساخت تجهیزات سپاهان مپنا واگذار شده است. این شرکت هم اکنون تنها سازنده برج توربین باد با توان تولید در محدوده ظرفیت مگاوات در کشور محسوب می‌شود.

  • توضیحات فنی:

تاور توربین بادی  250 کیلوواتتاور توربین بادی 2 مگاوات ملیتاور توربین بادی 2.5 مگاوات مپنا
  

  وزن : 24 تن

  جنس : فولاد کربنی

  ارتفاع: 30 متر

 

 

   وزن : 210تن

  جنس : فولاد کربنی

  ارتفاع: 80 متر متشکل از 4

 

   

  وزن : 235 تن

  جنس : فولاد کربنی

  ارتفاع: 85 متر متشکل از 5 سگمنت

 

  • سوابق اجرایی:

WIND TURBINE TOWERunitepowerfromto
QAZVIN-KAHAK202.5 mw9395
EAST AZARBAYJAN-AGHKAND202.5 mw9697
GOLESTAN-ALIABAD12 mw9696
SOUTH KHORASAN-DORAH122.5 mw9899
RAZAVI KHORASAN-BINALOOD1250 kw9898
SISTAN BALUCHESTAN-MILNADER202.5 mw9899