سیستم تصفیه بدون پساب

معرفی کلی:

همان‌طور که از نام سیستم تصفیه بدون پساب مشخص است، در این روش هیچ‌گونه خروجی مایع از فرایند نمک‌زدایی نخواهیم داشت.

در حقیقت کل آب به‌کاررفته شده بازیابی شده و باقیمانده نمک‌ها و املاح موجود به شکل جامد قابل استحصال خواهند بود.

این مواد جامد که حجم بسیار کمتری نسبت به پساب مایع دارند،می‌توانند در صورت داشتن ارزش اقتصادی دوباره استفاده شوند و یا طبق اصول زیست‌محیطی منطقه دفع شوند.

با اجرای مقررات الزام‌آور محیط‌زیستی، بازار تخلیه پساب صفر (ZLD) در حال رشد است و امروزه در طیف گسترده‌ای از صنایع در حال اجرا است.

از حدود سی سال گذشته تکنولوژی تبخیر و کندانس مایع برای داشتن یک فرایند ZLD به خوبی مورد استفاده قرار گرفته است.

تبخیر در حدود 95 درصد از پساب را می‌تواند بازیابی کند. میزان کم شورابه و لجن باقیمانده وارد بخش آبزدایی و کریستالیزاسیون شده تا تمامی آب موجود جدا شود.

از مهم‌ترین عواملی که طراحی ZLDرا تعیین می‌کند عبارتند از:

  • آلاینده‌های موجود در پساب

  • حجم مواد حل شده در پساب

  • دبی پساب

با توجه به سوابق شرکت مهندسی و ساخت تجهیزات سپاهان مپنا در پروژه های مشابه، این شرکت توانایی طراحی، تامین و ساخت این محصول را نیز دارد.