سیستم هوای ورودی

 

 

  • معرفی کلی:

این تجهیز با وزن 23 تن وظیفه‌ی تأمین هوای مورد نیاز جهت محفظه احتراق توربین را دارد. هوای محیط با عبور از این سیستم، پس از فیلتراسیون به سمت کمپرسور هدایت می‌شود تا پس از فشرده‌سازی و رسیدن به دمای خاص، آماده‌ی مصرف در محفظه احتراق توربین شود. با توجه به اهمیّت این بخش در عملکرد و راندمان توربین، طراحی و ساخت این مجموعه از حساسیت بالایی برخوردار است.