روز پنجشنبه مورخ 5 دی ماه 1399 در مراسمی دکتر ایرج موفق رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت  استان اصفهان از ۱۹ مجموعه تولیدی و صنعتی استان در بخش پژوهش تجلیل کرد که در این مراسم شرکت مهندسی و ساخت تجهیزات سپاهان مپنا به عنوان واحد برتر تحقیق و توسعه استان اصفهان معرفی گردید.