تجهیزات جانبی نیروگاه های گازی

معرفی کلی:

توربین‌های گازی متشکل از سه جزء اصلی کمپرسور، اتاق احتراق و توربین می‌باشد. سوخت‌های مورد استفاده‌ی این توربین، سوخت‌های مایع و یا گاز طبیعی است.

در گروه مپنا انواع کلاس های توربین با نام تجاریMGT-80 ،MGT-75، MGT-70، MGT-40، MGT-30 طراحی، تولید، نصب و بهره برداری شده است.

در حال حاضر شرکت مهندسی و ساخت تجهیزات سپاهان مپنا ‌تولید‌کننده‌ی تجهیزات انواع نیروگاههای گازی در کلاس های مختلف توربین در گروه مپنا می‌باشد.