ورود شرکت سپاهان مپنا به وندورلیست مجتمع فولاد مبارکه اصفهان

در ادامه ارزیابی شرکت، جهت ورود به وندور لیست فولاد مبارکه اصفهان ، شرکت سپاهان مپنا در تاریخ1401/03/18 میزبان تیم فنی واحد بومی سازی فولاد بود.
خروجی این جلسه تایید شرکت سپاهان مپنا به عنوان تامین کننده در 4 گروه و به شرح زیر می باشد:
• اجکتورها
• مبدلهای حرارتی سبک (تا 1500 کیلوگرم)
• مبدلهای حرارتی سنگین(بیشتر از 1500 کیلوگرم)
• اسکلت فلزی سنگین (بیشتر از 1500 کیلوگرم)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.