آرشیو ماهانه: آبان 1401

برگزاری ششمین جلسه هیئت مدیره سپاهان مپنا در سال 1401

در تاریخ 28 مهر 1401 ششمین جلسه هیئت مدیره سپاهان مپنا در محل کارخانه برگزار گردید، همچنین اعضای محترم هیئت مدیره از وضعیت پیشرفت تعهدات شرکت در سال جاری بازدید به عمل آوردند.

از اینکه سایت ما را انتخاب کرده اید از شما سپاس گذاریم.

شرکت مهندسی ساخت و تجهیزات سپاهان مپنا

تماس با ما