برج های خنک کننده نیروگاهی

با توجه به اینکه میزان گرمای تلف شده نیروگاه‌ها حدود 1/5 تا 3 برابر کار مفید توربین است، توربین بخار برای انتقال بخش غیر قابل بهره‌برداری از انرژی ورودی به چرخه نیروگاه و انتقال حرارت تولید شده از منبع گرم به محیط سرد به یک سیستم خنک‌کن نیاز دارد. در فرایند خنک‌کاری، منبع اصلی دریافت کننده حرارت، اتمسفر و یا منابع بزرگ آب است که گرما را به صورت مستقیم و یا توسط یک سیّال واسط دیگر دریافت می‌کند.
سیستم‌های خنک‌کن به طور کلی به دو دسته‌ی خشک و تر تقسیم می‌شوند، استفاده از برج‌های خنک‌کننده خشک به دلیل اینکه نیاز به آب چندانی ندارد برای استفاده در مناطق فاقد منابع آبی بزرگ کاربرد دارد. برج‌های خنک‌کننده خشک به دو نوع مستقیم و غیرمستقیم دسته‌بندی می‌شوند.

هیچ محصولی یافت نشد.