برجهای خنک کننده خشک غیر مستقیم(HELER Dry-Cooling Tower)

در مناطقی که به علت عدم وجود آب کافی باید از اتلاف آب و تبخیر بیشتر جلوگیری نمود از برج خنک‌کن‌های خشک هِلِر استفاده می‌شود. در این سیستم، بخار خروجی از بخش LP توربین بخار در درون کندانسور پاششی با تماس مستقیم با آب تقطیر می‌شود سپس آب خنک‌کن که حرارت بخار خروجی را از توربین گرفته و گرم شده است توسط جریان طبیعی هوا در مبدّل‌های حرارتی (دلتا) خنک می‌شود. جریان طبیعی هوا که به دلیل اختلاف فشار و دمای هوای بالا و پایین برج ایجاد می‌گردد از میان دلتاها گذشته و آب خنک‌کن موجود در دلتاها را سرد می‌کند.

تأمین و نصب کولینگ هلر با سازه فلزی در نیروگاه‌های سیکل ترکیبی جهرم و همدان از جمله دستاوردهای موفق شرکت مهندسی و ساخت تجهیزات سپاهان مپنا در این بخش محسوب می‌شود.

مشخصات برج خنک کننده نیروگاه شهید مفتح همدان:

  • سازه فلزی برج شماره 2 نیروگاه همدان از نوع سازه فضایی با المان‌های لوله‌ای است که در نقاط گره با اتصالات پیچی متصل شده‌اند.
  • ارتفاع برج 135 متر با وزن تقریبی  2000تن می‌باشد.

مشخصات برج خنک کننده جهرم:

  • سازه‌ی فلزی این برج‌ها از نوع سازه فضایی با المان‌های لوله‌ای است که در نقاط گره با اتصالات پیچی متصل شده‌اند.
  • ارتفاع هر برج 125 متر و به وزن حدود 3100تن با پوشش آلومینیمی می‌باشد.


هدف طراحی این برج‌ها کاهش دمای آب به اندازه‌ی 5 درجه سانتیگراد است و جهت تحقّق این هدف، ایجاد سیستم هوابندی مناسب به وسیله‌ی ورق‌های آلومینیوم از اهمیّت خاصی برخوردار است.


هیچ محصولی یافت نشد.