تجهیزات نیروگاه های حرارتی گازی

با توجه به اهمیت نیروگاه‌های حرارتی در تأمین برق پایدار و حضور کشور ایران در جمع 10 کشور برتر جهان در زمینه توسعه‌ی نیروگاه‌های حرارتی، گروه مپنا به عنوان یکی از شرکت‌های بزرگ ایران و منطقه در راستای  توسعه‌ی صنعت برق و انرژی،  طراحی، احداث و بهره‌برداری از نیروگاه‌های حرارتی را بعنوان یکی از مأموریت‌های اصلی خود برگزیده است. تسلط و احاطه گروه مپنا بر زنجیره ارزش نیروگاه‌های حرارتی در غالب شرکت‌های هولدینگ از مزیت‌های رقابتی و قابل توجه در ارائه خدمات نیروگاهی محسوب می‌شود. در این زنجیره شرکت مهندسی و ساخت تجهیزات سپاهان مپنا به عنوان یک  تأمین کننده مطمئن و برتر، مأموریت تأمین انواع تجهیزات نیروگاه‌های حرارتی گازی،  بخار و  سیکل ترکیبی را بر عهده دارد.این شرکت تأمین کننده تجهیزات نیروگاه‌های حرارتی داخلی و خارجی به شرح زیر است:

 • نیروگاه گازی جنوب اصفهان
 • نیروگاه حرارتی-خورشیدی یزد
 • نیروگاه گازی حیدریه نجف اشرف
 • نیروگاه زاگرس کرمانشاه
 • نیروگاه سیکل ترکیبی اردستان
 • نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم
 • نیروگاه سیکل ترکیبی دماوند
 • نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان
 • نیروگاه سیکل ترکیبی پره‌سر
 • نیروگاه سیکل ترکیبی پرند
 • نیروگاه سیکل ترکیبی یزد
 • نیروگاه سیکل ترکیبی کهنوج
 • نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان
 • نیروگاه متمرکز پارس جنوبی
 • نیروگاه گازی اردبیل
 • نیروگاه گازی ارومیه
 • نیروگاه گازی الصدر عراق
 • نیروگاه گازی توس
 • نیروگاه گازی خرمشهر
 • نیروگاه گازی سلطانیه
 • نیروگاه گازی سمنان
 • نیروگاه گازی سنندج
 • نیروگاه گازی شاهرود
 • نیروگاه گازی کازرون
 • نیروگاه گازی کاشان
 • نیروگاه گازی چابهار
 • نیروگاه گازی قائن
 • نیروگاه گازی فارس
 • نیروگاه گازی فردوسی
 • نیروگاه گازی اردبیل

هیچ محصولی یافت نشد.