Diverter Damper

ارتقاء راندمان نیروگاه‌های کشور از طریق تبدیل واحدهای گازی به سیکل ترکیبی ازجمله راهبردهای اصلی کشور در بخش انرژی محسوب می‌شود. در نیروگاه‌های سیکل ترکیبی با توجه به امکان استفاده مجدد از حرارت خروجی از توربین گاز با استفاده از بویلر بازیاب حرارتی (HRSG) و یک واحد نیروگاه بخار، بازده سوخت مصرفی نیروگاه افزایش می‌یابد. تجهیزات سیستم دایورتردمپر در نیروگاه‌های سیکل ترکیبی به عنوان فصل مشترک واحدهای گازی و بخار از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد. تجهیزات دایورتردمپر از اجزاء مختلف و پیچیده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای تشکیل شده است که تمامی این قطعات حساس و با تکنولوژی بالا در شرکت مهندسی و ساخت تجهیزات سپاهان مپنا تأمین می‌گردد. 

عملکرد تجهیز:

  • انتقال دود خروجی توربین به بویلر یا اگزوز (فضای باز)
  • هدایت جریان گاز خروجی به سمت بویلر یا bypass stack
  • تنظیم جریان گاز خروجی به سمت بویلر در مواقع start up و run back بویلر
  • جلوگیری از نشت گاز داغ به فضای HRSG یا به سمت دودکش bypass


هیچ محصولی یافت نشد.