سیستم خنک کاری کمکی(Fin Fan Cooler)

توربین و ژنراتور حین کار داغ می شوند و نیاز به خنک کاری دارند لذا سیستم كولر ، به کمک گردش سیال آب، جهت کاهش دمای سیال خنک کن که تعلقات جانبی تجهیزات اصلی نیروگاه گازی به کار می رود. وزن این سیستم بدون تیوب باندلها 23 تن می باشد.

هیچ محصولی یافت نشد.