سیستم خنک‌کننده خشک مستقیم (ACC)

در خال به روز رسانی.


در حال به روز رسانی.

در حال به روز رسانی    

  • استراکچر     
  • داکت بخار خروجی از توربین 
  • سیستم توزیع بخار 
  • سیستم جمع کننده سیال تقطیر شده     


استراکچر: در حال بهروز رسانی.


 

 

داکت بخار خروجی از توربین و سیستم توزیع بخار

در حال به روز رسانی


 

سیستم جمع کننده سیال تقطیر شده:

در حال به روز رسانی

 

هیچ محصولی یافت نشد.