معاونت بازرگانی شرکت گروه مپنا، در راستای گسترش زنجیره تأمین و به منظور شناسایی شرکا و تأمین‌کنندگان جهت همکاری در پروژه‌های گروه، نسبت به ایجاد بانك اطلاعاتي تأمین‌کنندگان اقدام نموده است.

در همین راستا، شركت‌هاي معتبر و توانمند داخلي و خارجي متقاضی همکاری با گروه مپنا، لازم است جهت ثبت‌نام در بانک اطلاعاتی تأمین‌کنندگان، به روش زیر اقدام فرمایند؛

  • پس از مطالعه وب‌سایت گروه مپنا، درصورتی که زمینه فعالیت شرکت‌های متقاضی در راستای نیازهای گروه مپنا است، خواهشمند است جهت “درخواست عضویت” از طریق لینک زیر اقدام فرمایید. تأمین‌کنندگان گرامی توجه داشته باشند که مطالعه راهنمای ثبت‌نام می‌تواند بسیاری از ابهامات احتمالی را مرتفع سازد.

  • در ادامه، معاونت بازرگانی شرکت گروه مپنا درصورت نیاز به زمینه فعالیت معرفی شده، نسبت به فعال‌‌سازی نام کاربری و رمز عبور و ارسال آن به ایمیل معرفی شده توسط تأمین‌کنندگان اقدام می‌کند.

  • تأمین‌کنندگان متقاضی، پس از دریافت نام کاربری و رمز عبور، لازم است مجددا به لینک زیر مراجعه و با استفاده از نام کاربری و رمز عبور دریافتی، با “ورود به سامانه” نسبت به تکمیل اطلاعات شرکت اقدام نمایند.

  • پس از تکمیل کلیه اطلاعات درخواستی و انجام “ثبت نهایی و ارسال اطلاعات” توسط تأمین‌کنندگان، معاونت بازرگانی شرکت گروه مپنا نسبت به بررسی اطلاعات و ارزیابی صلاحیت متقاضی مربوطه اقدام می‌کند.

  • شایان ذکر است، درصورت عدم تکمیل اطلاعات و پیوست‌های اجباری، “ثبت نهایی و ارسال اطلاعات” میسر نخواهد بود. همچنین تکمیل کلیه فرم‌های اطلاعاتی و پیوست‌های درخواستی، در تعیین امتیاز نهایی ارزیابی تأمین‌کنندگان موثر خواهد بود.

  • تأمین‌کنندگان می‌توانند با مراجعه به بخش “پیگیری عضویت”، از آخرین وضعیت ثبت‌ شرکت متبوع خود جهت عضویت در بانک اطلاعاتی گروه مپنا اطلاع حاصل نمایند.

درصورت طی مراحل فوق، معاونت بازرگانی نسبت به ارزیابی صلاحیت متقاضی اقدام نموده و در صورت کسب امتیازات لازم، نام آن شرکت در بانک اطلاعاتی مپنا ثبت خواهد شد و در مواقع لازم، واحدهای مجری قراردادهای گروه مپنا، از آن شرکت جهت حضور و مشارکت در مناقصه‌های مرتبط یا همکاری، دعوت به عمل خواهند آورد.

When you decide to purchase weed from our on-line store, you’re presented with a lot of alternatives. When it might sound a little sketchy, it’s completely feasible to purchase weed safely and legally online you just have to understand what you’re doing. Legal Weed Fly is among the national and worldwide pioneers when it has to do with providing medical https://www.420evaluationsonline.com cannabis patients with nothing but the very best.