تعداد کارکنان
درصد رضایت کارکنان

معرفی شرکت

شرکت مهندسی و ساخت تجهیزات سپاهان مپنا از جمله شرکت های صنعتی و بزرگ کشور و یکی از کارخانجات مهم گروه مپنا محسوب میشود که در حوزه طراحی و ساخت انواع تجهیزات صنعتی در بخش های مختلف نیروگاهی، نفت و گاز و صنایع زیر ساخت کشور فعالیت میکند.

اطلاعات بیشتر

 بیش از دو دهه تجربه در طراحی و تامین انواع تجهیزات صنعتی