تجهیزات نیروگاه های بادی

 

گروه مپنا در راستای مسئولیت اجتماعی و همچنین توسعه صنعت انرژی های تجدیدپذیر اقدام به سرمایه‌گذاری جهت طراحی و تامین توربین های بادی نمود. مأموریت ساخت برج توربین‌های باد به شرکت مهندسی و ساخت تجهیزات سپاهان مپنا واگذار شد. این شرکت هم اکنون تنها سازنده برج توربین باد با توان تولید در محدوده ظرفیت مگاوات در کشور محسوب می‌شود.