دستاوردها وافتخارات

1398

تقدیرنامه ی چهار ستاره ی تعالی سازمانی (یادبود هفدهمین همایش تعالی سازمانی)

1397

پروانه تحقیق و توسعه

1396

مجوز واحد فناوری در زمینه تخصصی تجهیزات نیروگاهی و آب شیرین کن

1396

سیستم مدیریت یکپارچهIMS

1396

سیستم مدیریت یکپارچهIMS

1395

تقدیرنامه ی چهار ستاره ی تعالی منابع انسانی (یادبود هشتمین دوره جایزه تعالی منابع انسانی)

1395

تقدیرنامه ی چهار ستاره ی تعالی سازمانی (یادبود چهاردهمین همایش تعالی سازمانی)

1395

تقدیرنامه 4 ستاره مسئولیت اجتماعی ایران از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس شورای سیاستگذاری

1395

گواهی تحقیق و توسعه

1393

تقدیرنامه ی چهار ستاره ی تعالی سازمانی (یادبود دوازدهمین همایش تعالی سازمانی )

1393

ISO 27001 :2005

1393

تقدیرنامه ی سه ستاره ی تعالی سازمانی (یادبود دوازدهمین همایش تعالی سازمانی)

1393

اخذ گواهینامه استاندارد مدیریت کیفیت جوش3834

1393

گواهی اشتهار جایزه ملی لجستیک

1391

تقدیرنامه ی دو ستاره ی تعالی منابع انسانی (یادبود چهارمین دوره جایزه تعالی منابع انسانی )

1391

تقدیرنامه ی دو ستاره ی تعالی سازمانی (یادبود دهمین همایش تعالی سازمانی )

1401

انجمن مدیریت پروژه ایران

1400

انجمن استصنا(سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران)

1400

عضویت کارت بازرگانی

1400

انجمن انرژی بادی

1399

انجمن انرژی بادی

1399

انجمن مدیریت کیفیت ایران

1399

انجمن انرژی بادی

1399

انجمن ستصا(سازندگان تجهیزات صنعتی ایران)

1398

انجمن مدیریت منابع انسانی ایران

1397

انجمن ستصا(سازندگان تجهیزات صنعتی ایران)

1396

انجمن ستصا(سازندگان تجهیزات صنعتی ایران)

1396

انجمن لجستیک ایران

1395

انجمن مدیریت منابع انسانی ایران

1395

کانون انجمن های صنفی کارفرمایان ماشین سازی و صنایع فلزی استان اصفهان

1391

انجمن استصنا(سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران)

1388

گواهی عضویت شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان

خانه صنعت و معدن استان اصفهان

1397

بزرگداشت واحد های برتر تحقیق و توسعه استان اصفهان از سازمان صنعت،معدن و تجارت استان اصفهان

1397

همایش تجلیل از مدیران برتر شبکه بهداشت و درمان شاهین شهر و میمه

1397

واحد برتر تحقیق و توسعه از خانه صنعت،معدن و تجارت استان اصفهان

1396

واحد تولید کننده محصول برتر تحقیق و توسعه استان اصفهان از سازمان صنعت،معدن و تجارت استان اصفهان

1396

سطح زرین کارفرمایی از وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی

1395

گواهینامه استانی رعایت حقوق مصرف کنندگان از سازمان صنعت،معدن و تجارت استان اصفهان

1395

مدیر برگزیده جهادی اجرایی جمهوری اسلامی ایران در گروه مپنا

1395

لوح تقدیر/کسب عنوان واحد تحقیق و توسعه

1395

واحد تحقیق و توسعه برتر از شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

1390

شرکت برتر در حوزه HSE در پنجمین همایش سراسری سلامت، ایمنی، محیط زیست گروه مپنا

1390

شرکت برتر در حوزه HSE در پنجمین همایش سراسری سلامت، ایمنی، محیط زیست گروه مپنا

1388

رتبه دوم تامین کنندگان برتر شرکت توگا

1388

واحد نمونه کشوری در مراسم بزرگداشت روز صنعت و معدن

1386

تامین کنندگان برتر شرکت توگا درگردهمایی تامین کنندگان شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا(توگا)

1384

واحد نمونه صنعتی به مناسبت گرامیداشت روز صنعت و معدن

1383

نوآوری ؛ فن آوری ، فرآوری/ شرکت برتر از مرکز تحقیقات مهندسی اصفهان

جهادگر عرصه علم و فن آوری از بنیاد ملی نخبگان