روال اجرایی درخواست کارآموزی

  • ارسال نامه درخواست از دانشگاه به شرکت از طریق فکس در رشته های (مدیریت، صنایع، مکانیک ساخت و تولید، حسابداری و مالی و سایر مدارک مرتبط)
  • تایید توسط شرکت
  • مراجعه حضوری و تکمیل فرم های مربوطه
  • انجام کارآموزی در مدت مشخص شده (جهت رفاه حال کارآموزان با توجه به دوری مسیر،  ناهار و وسایل ایاب ذهاب برای ایشان همانند سایر کارکنان در نظر گرفته شده است.)
  • تحویل نسخه چاپی /الکترونیکی گزارش کارآموزی
  • تایید دور کارآموزی توسط شرکت