حوزه نفت، گاز

زیرساخت و ظرفیت شرکت مهندسی و ساخت تجهیزات سپاهان مپنا به گونه‌ای طرح‌ریزی شده است که قابلیت تولید انواع تجهیزات صنعت نفت و گاز کشور از قبیل سازه‌های فلزی، مخازن تحت فشار، تجهیزات نمک‌زدایی آب دریا، تجهیزات جانبی توربین‌های صنعتی و … را مطابق با آخرین استانداردها دارد.

تأمین بخشی از تجهیزات حوزه نفت و گاز از جمله سازه‌های فلزی فازهای 22، 19، 14، 13 و 24 پارس جنوبی  و  تجهیزات جانبی توربوکمپرسورهای گازی در خطوط انتقال گاز بر عهده این شرکت بوده است.