حوزه انرژ‌ی‌های تجدیدپذیر

لزوم توجه به توسعه پایدار در جوامع بشری و همچنین محدود بودن منابع انرژی فسیلی و مشکلات ناشی از انتشارات گازهای گلخانه‌ای، توجه بیش از پیش به انرژی‌های تجدیدپذیر را بر همگان روشن و ضروری کرده است.

گروه مپنا در راستای مسئولیت‌های اجتماعی و همچنین توسعه صنعت انرژی‌های تجدیدپذیر اقدام به سرمایه‌گذاری جهت طراحی و تأمین توربین‌های بادی نمود.

همزمان با ورود مپنا به “تولید و بهره‌برداری از انرژی‌های بادی”، مأموریت ساخت برج‌های توربین‌های باد به شرکت مهندسی و ساخت تجهیزات سپاهان مپنا واگذار شد.

این شرکت هم اکنون تنها سازنده برج‌های توربین باد با ظرفیت تولید در محدوده مگاوات و همچنین کیلووات در کشور محسوب می‌شود.