نیروگاه های مقیاس کوچک - 25 مگاوات

  • معرفی کلی:

توربوکمپرسورها در ایستگاه‌های تقویت فشار گاز به کار می‌روند و از دو بخش اصلی توربین و کمپرسور تشکیل شده است.

وظیفه‌ی اصلی توربوکمپرسور، به حرکت درآوردن محور کمپرسور جهت فشرده سازی سیال می باشد.

شرکت مهندسی و ساخت تجهیزات سپاهان مپنا، علاوه بر تولید تجهیزات جانبی توربوکمپرسورها، توانایی تعمیر و بازسازی آنها را نیز دارد.

  • سوابق اجرایی:

EQUIPMENT OF TURBO-COMPRESSORS

YEAR

UNIT

KOHGILUYEH-PATAVEH

2014

4

ESFAHAN-POLKALEH

2015

7

KORDESTAN-BIJAR

2015

3

ESFAHAN-KASHAN

2015

4

GOLESTAN-DASHT

2015

4

ESFAHAN-NAEEN-NODOSHAN

2016

4

ESFAHAN-ARDESTAN

2016

4

FARS-KHONJ

2016

4

FARS-JAHROM

2016

4

ASALOULEH-PHASE 19

2016

8

BOUSHEHR-KHORMOJ

2016

4

TEHRAN-PARAND

2017

1

YAZD-DEHSHIR

2017

4

FARS-FARASHBAND

2017

3

ASALOULEH-PHASE 14

2017

8

ASALOULEH-PHASE 22&24

2017

8

MAZANDARAN-NOSHAHR

2017

1

ASALOULEH-PHASE 13

2017

8

BOUSHEHR-DEYLAM

2017

4

LORESTAN-KUHDASHT

2017

4

MAZANDARAN-BEHSHAHR

2017

1

FARS-KHEYRGU

2017

4

FARS-NOORABAD

2019

4

KHOZESTAN-ANDIMESHK

2020

2