آرشیو ماهانه: شهریور 1399

بازدید هولدینگ کارگزاران لیزر شرکت صنایع اپتیک اصفهان از شرکت مهندسی و ساخت تجهیزات سپاهان مپنا

مدیران عامل شرکت های آذر پرتو، نوین لیزر صبا و مصباح صنعت از شرکت های هولدینگ کارگزاران لیزر شرکت صنایع اپتیک اصفهان در روز شنبه مورخ 1399/06/01 از شرکت مهندسی و ساخت تجهیزات سپاهان مپنا بازدید داشتند، پس از بازید از محصولات درحال ساخت، روش های ساخت و ماشین آلات کارگاه های تولید، در قالب […]

تقدیر از همکاران نمونه سال 1399

12 اردیبهشت ماه به مناسبت روز جهانی کار و کارگر از تعدادی از همکاران شرکت مهندسی و ساخت تجهیزات سپاهان مپنا بر اساس ارزیابی های انجام شده در جلسه ای با حضور مدیران ارشد سازمان تقدیر شد.