آرشیو ماهانه: بهمن 1402

شرکت تولید نیروی برق حرارتی از توانمندی های سپاهان مپنا در حوزه ساخت داخل پکیج پمپ خانه آتش نشانی بازدید کرد

صبح روز چهارشنبه 4 بهمن ماه 1402 عیسی پورمدیرکل دفتر فناوری و بومی سازی نیروگاه ه های شرکت تولید نیروی برق حرارتی به اتفاق جمعی از مدیران ارشد پژوهشگاه نیرو و شرکت مهندسین قدس نیرو از دستاوردهای سپاهان مپنا در حوزه بومی سازی پکیج های پمپخانه آتش نشانی نیروگاهی بازدید کردند.به گزارش معاونت پروژه ها […]

از اینکه سایت ما را انتخاب کرده اید از شما سپاس گذاریم.

شرکت مهندسی ساخت و تجهیزات سپاهان مپنا

تماس با ما