آرشیو ماهانه: اسفند 1400

حضور شرکت سپاهان مپنا در سومین نمایشگاه و همایش تخصصی حمایت از ساخت داخل

بازدید شرکت توسعه دو مپنا و شرکت مولد نیروی خرم آباد

روز دوشنبه مورخ 1400/12/02 مدیریت عامل محترم شرکت مولد نیروی خرم آباد، جناب آقای مهندس صدرا، به اتفاق تیم همراه ایشان و معاون محترم تامین شرکت توسعه 2 مپنا جناب آقای مهندس اسدپوری، از شرکت سپاهان مپنا بازدید بعمل اوردند.  در این جلسه مشترک که با حضور مدیران شرکت در دپارتمان توسعه بازار و فروش، […]