آرشیو برچسب های: نمایشگاه بین المللی اصفهان

حضور سپاهان مپنا در یازدهمین نمایشگاه جامع مدیریت شهری

یازدهمین نمایشگاه جامع مدیریت شهری، پنجمین نمایشگاه تخصصی حمل و نقل و ترانزیت و دوازدهمین نمایشگاه تجهیزات ایمنی و حفاظت، در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی استان اصفهان از چهارم  لغایت هفتم مرداد ماه 1401 برگزار گردید. رویکرد ویژه این نمایشگاه‌ها، تحقق اجرای سامانه‌های شهر هوشمند در کشور تعریف شده است.در این نمایشگاهها ۷۰ شرکت ( […]

از اینکه سایت ما را انتخاب کرده اید از شما سپاس گذاریم.

شرکت مهندسی ساخت و تجهیزات سپاهان مپنا

تماس با ما