بازدید شرکت ذوب آهن اصفهان از سپاهان مپنا

در تاریخ 1401/03/10  تیم بازرگانی شرکت ذوب آهن اصفهان به منظور بررسی توانمندی ها و مذاکره جهت تعاملات آتی از شرکت سپاهان مپنا بازدید کردند.در این بازدید که با حضور مدیریت محترم توسعه بازار و فروش جناب آقای مهندس عابدیان و تیم ایشان، و مدیریت محترم مهندسی جناب آقای مهندس کرباسی برگزار گردید، ضمن پرزنت توانمندی ها و سوابق شرکت سپاهان مپنا از کلیه کارگاه های تولید بازدید به عمل آمد.شرکت ذوب آهن اصفهان از تیم مهندسی شرکت سپاهان مپنا جهت آشنایی بیشتر نیازمندی ها و ادامه فرایند مذاکره دعوت بعمل آوردند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.